VERİ GİZLİLİĞİ

VERİ GİZLİLİĞİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

https://uha.web.tr sitesinin (“Site”) tüm hakları LAPSAN ULUSLARARASI REKLAM GİRİŞİMLER LİMİTED ŞİRKETİ – UNİ HABER AJANSI portalına (“UHA”) aittir. UHA işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına platformda toplanan verilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

 1. Site, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın platformdaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Kullanıcılık Sistemi gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. UHA, kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Site ve UHA olarak tavsiye ediyoruz. UHA, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Kullanıcı’ya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu UHA kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.
 2. UHA kullanıcıların kendisine platform üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri en uygun haber ve içerik sunmak, müşteri memnuniyeti gibi amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi kabulüyle UHA’nın verileri saklamasına onay verdiği kabul edilir. Kullanıcı, UHA’ya başvurarak verilerin saklanmasını istemediğini belirtmesi halinde UHA sistemin işleyişi için gerekli olmayan verileri silmeyi taahhüt eder. UHA Dünyası Kullanıcılık Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcılar “https://www.uha.web.tr/iletisim/” sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile UHA Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler. Bununla birlikte, Kullanıcı’nın yasal olarak tutulması gerekli verileri dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
 • Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

 

 

 1. Şu kadar ki, UHA yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
 2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, UHA, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 3. UHA Kullanıcılık Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 4. UHA, Kullanıcılık Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 5. UHA, Kullanıcılık Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Site içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, UHA Kullanıcılık Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin UHA Kullanıcılık Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Kullanıcı işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.
 6. Kullanıcı, UHA’dan kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve UHA kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. Kullanıcı’nın sağladığı verilerin UHA’ya bağlı veya UHA ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. UHA işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
 7. UHA, Kullanıcılık Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. UHA Kullanıcılık Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri UHA Kullanıcılık Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. UHA Kullanıcılık Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali UHA Dünyası Kullanıcılık Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple UHA Kullanıcılık Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini UHA Kullanıcılık Sistemi olarak önermektedir.
 8. UHA Kullanıcılık Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun UHA Dünyası Kullanıcılık Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri UHA ile UHA Kullanıcılık Sistemi üzerinden paylaşabilir. UHA ve UHA Kullanıcılık Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının UHA Kullanıcılık Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri UHA Kullanıcılık Sistemi’nden silecektir.
 9. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile UHA Kullanıcılık Sistemi’ne sağlanmaktadır. Kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu UHA Kullanıcılık Sistemi ve UHA Kullanıcılık Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini UHA Kullanıcılık Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. UHA Kullanıcılık Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde kullanıcıların UHA Kullanıcılık Sistemi ile “posta@uha.web.tr” e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

Sohbeti Başlat
1
Close chat
UNİ HABER AJANSI Facebook İletişim Hattına hoş geldiniz.

Başla