İLKELERİMİZ

BASIN YAYIN AHLAK İLKELERİMİZ

UNİ HABER AJANSI belli ilkeleri ve değerleri temel alır. Bu ilkeler güven, bağımsızlık, doğruluk ve gerçeklik, tarafsızlık, çoğulculuk, hakkaniyet, toplum değerlerine uyum, kişilik hakları ve özel hayatın korunması, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kurumsal saygınlıktır.

UNİ HABER AJANSI, dünyanın her yerinde internetten, sosyal medyadan ve basılı yayınladığı tüm haberlerin kurumun etik kural ve değerlerine uygun olmasını bekler. Bu yüzden çalışanların zor editoryal kararlarla baş edebilmesine yardımcı olabilmek  için bu kural ve değerleri anlatan ilkeler belirlemiştir.

 

Güven

Bir haberin güvenilir olup olmadığını öğrenmek için, günümüzde birçok kanal bulunmaktadır. Televizyon, basılı yayın, haber siteleri, haber ajansları ve sosyal medya hesapları. Fakat yapılan araştırmalarda insanların haber almak için başvurduğu kanallar içinde gazete okunmadığı, televizyonun ise sosyal medya hesaplarından sonra geldiği görülmektedir.
Güvenilir haber için ise gerek sosyal medya gerekse diğer haber kaynaklarından, öncelikle kendi görüşünü yansıtan kanalları kullanan bireyler, daha sonra tamamen muhalif kaynaklara başvurabiliyorlar. Ancak gerçek, güvenilir haberin tarafsız bir haber ajansından alınabileceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bizler bu anlamda tarafsız ve güvenilir bir haber ajansı olmak için çıktık bu yola.
Her ne olursa olsun, güvenin olmadığı hiçbir yerde doğru bir iş yapılamayacağı inancıyla, ilk hareket alanımızı güven üzerine inşa ediyoruz.

Bağımsızlık

İnternet çağında haber alma özgürlüğünün sınırsız oluşu, beraberinde sorunları da getirmektedir. En büyük problemlerden biri de ne yazık ki siyasilerin basın üzerindeki baskıları gelmektedir. Bunun sonucunda ya taraflı yahut ta suskun kalan basının yanında, insanların bağımsız haber alma ihtiyaçları hasıl olmuş ve bu anlamda çalışmalar sürat kazanmıştır.
Günümüzde özgür çalışan bu ajansların artışı sevindirici olmakla birlikte doğru, ilkeli, bağımsız, güvenilir kaynaklara ulaşmak, zor olmasa gerek.
Biz; ajansımız, yazarlarımız ve çalışanlarımızla bağımsız habercilikte en iyi olmayı hedefliyoruz.

Doğruluk ve Gerçeklik

Doğruluk ve gerçeklik gazeteciliğin temellerindendir. Yani bu ikisi olmazsa olmaz. Ya da biri olur, diğeri olmazsa yine olmaz. Gazeteciliğin itibarıdır doğruluk. Haber alanla gazeteci arasındaki gizli sözleşmenin adıdır.
Doğruluk, gazeteci olarak itibarınızın temelini oluşturan bir değerdir. Bir haberi doğru ve gerçek almak ister kişiler. Bundan şüphe duyulduğu an, güven ve itibarı zedelemiş olursunuz.
Bir haber yapılırken; yalnızca haberi doğru vermek değil, aynı zamanda kaynağının da doğruluğu önemlidir. Örneğin, siz haberi doğru verirken, aslında yanlış olan bir haberle hataya düşmüş olabilirsiniz. Ayrıca bir haberi verirken, kendi yorumunuzu doğru bularak, doğru haber yaptığınızı düşünebilirsiniz.
Tüm bunlar ancak tecrübeli ve prensip sahibi yazarlar, muhabirler ve en önemlisi güvenilir ajanslarla mümkündür. Biz bütün bu olgulara sahip bir ajans olarak, medyada yerimizi alıyoruz.

Tarafsızlık, Çoğulculuk, Hakkaniyet

Bir haber sunuma hazırlanırken, en önemli ilkelerden biri şüphesiz, tarafsızlık ve hakkaniyettir. Çoğulculuk konusu ise, toplumun her kesiminden gelen görüş ve düşüncelerin dikkate alınarak objektif olarak sunulmasıdır.
Bir haber veya görüş sunulurken, farklı görüşten olanları, önyargısız ve hakkaniyetle empati yaparak sunabilmeyi başardığımızda gerçek anlamda bu işi hakkıyla yapıyor olacağız.
Biz bunların bilincinde her görüşe, önyargısız ve tarafsız olarak yer verebileceğimizin bilincindeyiz.

Toplum Değerlerine Uyum

Toplumun değer yargıları; din, dil, ırk gibi kavramların ayrıştırıcı olmak yerine, bir zenginlik olduğunu düşünerek hareket edebilmeliyiz.
Çok sesli bir ülkede, genç bir nüfusla, hızla değişebilen bir toplumuz. Farklılık ve ortak kültürümüz bizim zenginliğimiz. Bu düşünceden hareketle, huzurla yaşama şansına sahibiz.
Şiddet olgusu, suç, terör, gibi olaylarda özendirici, çocukları etkileyen haberlere dikkat etmeliyiz.
Bir yayın yaparken doğrudan haber olmadığı sürece ırkı, milleti, toplumsal sınıfı, dili, inancı, özrü vs. tanımlanmamalı ve ötekileştirilmemeli.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, her türlü zararlı yayından korumayı ilke edinerek, değerlerimize ve başkalarının değerlerine de saygı duyacak bir ajans olmayı hedefliyoruz.

Kişilik Hakları ve Özel Hayatın Korunması

Her türlü yayınımızda kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıyız. Kişilerin özel yaşantılarını, haberleşmelerini, yazışmalarını, resim veya videolarını, kamu sorunu olmadığı sürece yayınlamayı ahlaki ve habercilik olarak görmüyoruz.
Elimizde doğru kanıt ve belge olmadığı sürece kişiyi toplum önünde suçlu gösterecek her türlü habercilikten uzak durmaya önem veriyoruz. Habercilik ilkelerinin en önemlilerinden olan, özel hayata saygılı olmayı önemsiyoruz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Bizler ajans olarak her türlü faaliyet ve haberlerimiz için, bizi izleyenlere hesap verme yükümlülüğünü en baştan kabul ediyoruz.
Kontrolümüz dışında oluşabilecek hataları da kabul ederek, en hızlı şekilde düzeltmeyi de taahhüt ediyoruz.
Kişiler hakkında yanlış, kişilik haklarını zedeleyen hatalardan doğan cevap haklarına saygı gösteriyoruz. Ayrıca görüş ve şikayetleri dikkate alarak değerlendiriyoruz.

Kurumsal Saygınlık

Bir kurum; toplum önünde saygınlığa sahip olabilmek için, öncelikle kurum içerisinde kişilerin birbirlerine olan saygınlığını sağlamayı, başarmış olması gerekir.
Ajansımız kendi içerisinde gerek çalışanlarına gerekse çalışma arkadaşlarına, aynı çatı altında olma huzurunu ve saygısını sağlamış, seçkin bir kurum olma yolunda ilerlemektedir.

Sohbeti Başlat
1
Close chat
UNİ HABER AJANSI Facebook İletişim Hattına hoş geldiniz.

Başla